ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní otázky, týkající se GDPR:

Kdo jsme?

Stránka FiskalPRO slouží k prezentaci produktů a služeb stávajícím a potenciálním zákazníkům. Adresa naší webové stránky je: http://fiskalpro.cz.

Co děláme s komentáři?

Pokud návštěvníci webu zanechávají na stránce komentáře, sbíráme údaje, které jsou zobrazeny ve formuláři komentáře a také IP adresu uživatele a user-agent prohlížeče,
a to z důvodu ochrany proti spamu.

Jaké osobní údaje získáváme a proč je sbíráme? 

Při nahrávání obrázků na webovou stránku byste se měli vyhnout nahrávání obrázků s EXIF GPS údaji o poloze. Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit veškeré údaje
o poloze z obrázků.

Na co slouží multimédia?

Anonymizovaný řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash) může být poskytnut službě Gravatar pro ověření, zda ji používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar najdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře bude vaše profilová fotografie veřejně zobrazena spolu s obsahem vašeho komentáře.

Kontaktní formuláře

Pokud přidáte komentář na naší stránku, můžete souhlasit s uložením vašeho jména, emailové adresy a webové stránky do souborů cookies. Je to pro vaše pohodlí, abyste nemuseli znovu vyplňovat vaše údaje znovu při přidávání dalšího komentáře. Tyto soubory cookies jsou platné jeden rok.

Pokud máte na naší webové stránce účet a přihlásíte se, uložíme dočasné soubory cookies k určení toho, zda váš prohlížeč akceptuje cookies. Tyto soubory cookies neobsahují žádné osobní údaje a jsou zrušeny při zavření prohlížeče.

Při přihlášení nastavíme několik souborů cookies, abychom uložili vaše přihlašovací údaje a nastavení zobrazení. Přihlašovací cookies jsou platné dva dny a nastavení zobrazení jeden rok. Pokud zvolíte „zapamatovat“, vaše přihlášení bude platné dva týdny. Při odhlášení se z účtu jsou soubory cookies odstraněny.

Při úpravě nebo publikování článku budou v prohlížeči uložené dodatečné soubory cookies. Tyto soubory cookies neobsahují žádné osobní údaje a odkazují pouze na ID článku, který jste upravovali. Soubory jsou platné 1 den.

Vložený obsah z jiných webových stránek

Články na této webové stránce mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články a podobně). Vložený obsah z jiných stránek se chová stejně, jakoby návštěvník navštívil jinou webovou stránku.

Tyto webové stránky mohou o vás shromažďovat osobní údaje, používat soubory cookies, vkládat treťostranné sledování a monitorovat vaši interakci s vloženým obsahem, včetně sledování vaší interakce s vloženým obsahem, pokud na dané webové stránce máte účet a jste přihlášeni.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Při přidávání komentáře, komentář a jeho metadata jsou uchovávány odděleně. Díky tomu víme automaticky rozpoznat a schválit jakékoliv související komentáře, aniž by musely být určeny na moderaci.

Pro uživatele, kteří se zaregistrují na našich webových stránkách (pokud takoví existují), ukládáme i osobní údaje, které poskytují, do jejich uživatelského profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoli zobrazit, upravit nebo odstranit své osobní údaje (kromě změny uživatelského). Správci webových stránek také mohou zobrazit a upravit tyto informace.

Jaká práva máte nad svými daty?

Pokud na této webové stránce máte účet, nebo jste zde přidali komentář, můžete požádat o export vašich osobních údajů, které o vás ukládáme, včetně údajů, které jste nám poskytli. Můžete rovněž požádat o vymazání osobních údajů. To se ale netýká údajů, které o vás musíme uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše údaje?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby pro detekci spamu.

Obecné zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel

Zásady ochrany osobních údajů zajišťuje společnost A3 Soft sro, IČ: 363 379 60, DIČ: 202 186 87 06, DIČ: CZ 202 186 87 06, sídlo: Továrenská 98/4 020 01 Púchov, která je provozovatelem osobních údajů, které bude zpracovávat v souladu s příslušnými právními předpisy.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a s legislativou Evropské unie a v maximální míře dbá na soukromí dotčených osob a na ochranu jejich osobních údajů, které jí byly poskytnuty a které zpracovává.

Důvody zpracování osobních údajů

Zpracování získaných a poskytnutých osobních údajů je součástí naší činnosti. Bez poskytnutí osobních údajů a bez jejich zpracování bychom našim klientům a ostatním dotčeným osobám nemohli poskytnout naše služby v požadovaném rozsahu.

Vaše osobní údaje zadáváte dobrovolně do různých formulářů na našich stránkách: registrační formuláře, objednávkové formuláře, ankety. Jde zejména o kontaktní údaje (jméno, sídlo, adresa, e-mail) a fakturační údaje (IČO, DIČ, DIČ, číslo účtu). Tyto údaje jsou nezbytné pro poskytování objednaných služeb.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Účely zpracování osobních údajů jsou následující:

 • poskytování služeb
 • plnění smlouvy
 • marketingové účely (zasílání novinek, newsletterů, informací)

Vaše osobní údaje nebo fakturační údaje nezbytně potřebujeme, abychom splnili zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Pro tyto účely od vás vyžadujeme:

 • Osobní údaje – jméno a příjmení, adresa, e-mail a telefon
 • Fakturační údaje – obchodní název, fakturační údaje, místo podnikání nebo sídlo, e-mail, telefon a jméno odpovědné osoby

Základ pro zpracování osobních údajů

Současná právní úprava umožňuje zpracovávat osobní údaje na základě zákona (tedy i bez souhlasu dotyčné osoby) nebo na základě souhlasu dotčené osoby.

Zpracování osobních údajů na základě zákona znamená, že i bez vašeho souhlasu můžeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účely výkonu naší činnosti. Základem pro takové zpracování vašich osobních údajů jsou příslušné právní předpisy vztahující se na naši činnost (službu).

Pokud neexistuje zákonný důvod pro zpracování osobních údajů bez vašeho souhlasu, zpracováváme vaše osobní údaje pouze na základě vámi uděleného souhlasu.

Zveřejňování údajů třetím stranám

Námi zpracovávané vaše osobní údaje mohou být zpracovávány i třetími osobami, za předpokladu, že je to nezbytné pro plnění našeho závazku vůči vám, našim klientům nebo na poskytování našich služeb. Při výběru těchto partnerů vždy dbáme na to, aby byl zaručen vysoký standard ochrany vašich osobních údajů. Třetími osobami jsou například poskytovatelé služeb Google a Facebook.

Osobní údaje dotčené osoby mohou být zpracovávány v zemích Evropské unie a zemích, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Předávání osobních údajů může nastat pouze do třetích zemí, jejichž právní režim považuje Evropská komise za zabezpečující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

Nakládání s osobními údaji

Provozovatel zpracovává vaše osobní údaje buď manuálně nebo za využití elektronických systémů. Provozovatel přijal všechna nezbytná opatření nejen technického, ale i kontrolního charakteru, aby úroveň ochrany osobních údajů byla co nejvyšší.

Práva dotčené osoby

Dotčená osoba má právo:

 • požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby,
 • na opravu nebo vymazání, nebo omezení zpracování osobních údajů,
 • namítat proti zpracovávání osobních údajů,
 • na přenosnost osobních údajů,
 • podat stížnost nebo návrh na zahájení řízení kontrolnímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

Jakékoliv otázky spojené s ochranou vašich osobních údajů nám můžete zaslat na email: info@fiskalpro.cz nebo přímo na adresu provozovatele.

Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit dotčené osobě porušení ochrany osobních údajů, pokud takové porušení ochrany osobních údajů může vést k vysokému riziku pro práva dotčené osoby.

Odpovědná osoba

Provozovatel tímto poskytuje informace o odpovědné osobě. Odpovědnou osobou je fyzická osoba Petr Kolář, telefon: +420 608 000 528, email: petr.kolar@fiskalpro.cz.

Jako odpovědná osoba za zpracování vašich osobních údajů budeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze na základě platného právního důvodu, a zejména oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti nebo uděleného souhlasu.

Více informací o ochraně soukromí

Ochrana soukromí a Smluvní podmínky Google

Máte další otázky? Kontaktujte nás!

Copy link
Powered by Social Snap