Návody

Návod na stiahnutie identifikačných a autentifikačných údajov z portálu Finančnej správy
Vloženie identifikačných a autentifikačných údajov do portálu FiskalPRO

Navigácia video návodov

Spustenie a prihlásenie sa do kasy

Začíname vkladom

Predaj cez obľúbené položky

Predaj cez PLU

Predaj - platby

Predaj - platba v hotovosti

Predaj - Platba v hotovosti podľa hodnoty prijatej bankovky

Predaj - Platba kartou

Predaj - platba nákupnými poukážkami

Finančné operácie - Úhrada faktúry

Finančné operácie - Zaevidovanie paragonu

Finančné operácie - Kópia posledného dokladu

Prehľad dokladov - Storno celého dokladu

Prehľad dokladov - Storno celého dokladu

Prehľad dokladov - Storno položky

Odoslať polohu (mobilné zariadenia)

Nastavenia - Aktualizácia dát

Nastavenia - Obnova dát

Správa produktov - Precenenie položky

Uzávierky - Prehľadová

Finančné operácie - Výber

Uzávierky - Denná

Zmena pokladníka

Vypnutie pokladnice

Finančné operácie - Úhrada faktúry oskenovaním

Návraty - Vrátenie tovaru (cena je správna)

Návraty - Cena je nesprávna

Predaj - Sken tovaru

Prichádza nová
O2 eKasa

Prejdite na novú eKasu, vďaka ktorej vám dokážeme zabezpečiť spoľahlivé riešenie podkladničných systémov. Kontajte nás prostredníctvom formulára a zabezpečíme vám optimálne riešenie.