„Nebuď kapor a nenechaj eKasu plávať“

Tento text je prevzatý z webovej stránky Finančnej správy SR

BRATISLAVA – 06.12.2019: „Nebuď kapor a nenechaj e Kasu plávať“ je slogan záverečnej etapy komunikačnej kampane finančnej správy pre projekt eKasa. Jej cieľom je pripomenúť podnikateľskej verejnosti, že od 1. januára budúceho roka musia byť v systéme eKasa pripojené všetky registračné pokladnice. 

Finančná správa chce pomôcť podnikateľom splniť si svoju zákonnú povinnosť – pripojiť svoju registračnú pokladnicu od 1. januára 2020 na systém eKasa. V systéme je do týchto dní pripojených a prostredníctvom eKasy vydáva pokladničné doklady vyše 73% pokladníc, čo predstavuje vyše 160 000 z celkového počtu 220 000 pokladníc. Denne spracuje finančná správa viac 6 miliónov pokladničných dokladov. 

Finančná správa preto spustila záverečnú etapu komunikačnej kampane pre projekt eKasa. Jej slogan je „Nebuď kapor a nenechaj eKasu plávať“. Vianočný vizuál finančná správa použije na všetkých svojich komunikačných kanáloch, na sociálnych sieťach odštartovala adresnú kampaň pre podnikateľské subjekty. Plagáty s Taxanou v červených šatách a so zlatým kaprom v kabelke budú upozorňovať podnikateľov na splnenie si zákonnej povinnosti na všetkých daňových i colných úradoch. 

Termín na pripojenie sa ku eKase sa kráti. Finančná správa upozorňuje, že ak si nepripojení podnikatelia nezabezpečia eKasu, od januára im hrozia vysoké pokuty – od 330 eur do 3 300 eur, za opakované porušenie násobky, až do 20 000 eur, prípadne odňatie živnostenského oprávnenia. 

Finančná správa však podáva podnikateľom aj serióznu pomocnú ruku v tomto pre nich náročnom období. Rozširuje prevádzkové hodiny na call centre. Príslušníci finančnej správy budú k dispozícii podnikateľom, ktorí budú potrebovať odborné usmernenie pri zavádzaní online pripojenia na systém eKasa, k dispozícii aj počas vianočných sviatkov. Posledný deň tohto roku a počas prvého dňa roku 2020 bude call centrum fungovať nepretržite. Od 16. decembra do 10. januára budú príslušníci finančnej správy na linke od 6.00 do 22.00 hodiny. Výnimkou budú iba dva sviatočné dni – 24. a 25. december, keď call centrum nebude verejnosti k dispozícii vôbec.

Zdroj: www.financnasprava.sk

Tlačová správa na stiahnutie TU

Zdroj: https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_nebud-kapor-ts/bc


Najnovšie články

Kategórie

aktuality bankový terminál doplnky k eKase eKasa eKasa tlačiareň externé zariadenia finančná správa fiskalpro fiskálna tlačiareň mobilná aplikácia online kasa online pokladnica periférie platobný terminál pokladničná zostava pokladničné miesto pokladničný softvér pokladničný systém pos terminál príslušenstvo registračná pokladnica terminál tlačiareň virtuálna pokladnica virtuálna registračná pokladnica VRP zostava

Share via
Copy link
Powered by Social Snap