Novelizácia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov prináša zmeny v zaokrúhľovaní hodnoty nákupov v hotovosti tak, aby sa významne obmedzil obeh 1 a 2 centových mincí.

Matematický spôsob zaokrúhľovania výslednej sumy predstavuje neutrálny, spravodlivý spôsob pre obe strany, obchodníka aj kupujúceho. Zaokrúhľovanie sa týka iba hotovostných platieb. Pri bezhotovostných platbách kartou, mobilom, či hodinkami zostáva výsledná suma nezaokrúhlená.

Zariadenia FiskalPRO sú na túto zmenu pripravené, ale vyžadujú si určité úpravy, ktoré sú spojené so zmenou ich funkčnosti, preto bude táto aktualizácia spoplatnená. Odporúčame vám kontaktovať vášho predajcu, alebo najbližšieho autorizovaného servisného partnera.

Pre lepšiu predstavu uvádzame nasledovné príklady zaokrúhľovania:
(zdroj: Ministerstvo Financií SR)

Príklad 1  – platba v hotovosti:

Nákup:
rožok štandard 3x 0,07                                …. 0,21 €
Mlieko polotučné 1 l                                     …. 0,89 €
Tradičné maslo z lahodnej smotany 125 g  …. 1,57 €
Chlieb pšenično ražný konzumný 1000 g    …. 0,99 €
Výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením  …. 3,66 €
Zaokrúhli sa až výsledná cena nákupu, ak je platená v hotovosti, a to  3,66 € matematicky nadol, na 3,65 €.
Kupujúci zaplatí v hotovosti po zaokrúhlení 3,65 €.

Ak by sa celý nákup platil, napr. platobnou kartou, výsledná platená cena sa nezaokrúhľuje a kupujúci zaplatí 3,66 €.

Príklad 2  – kombinácia platby v hotovosti a stravnými lístkami:

Výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením             …. 48,34 €
Kupujúci chce zaplatiť dvomi stravnými lístkami v hodnote 3,83€, spolu 7,66 € a zvyšok doplatiť v hotovosti.
Hodnota stravných lístkov, nakoľko nie je hotovosťou, sa odpočíta z výslednej nezaokrúhlenej ceny nákupu.
Zaokrúhli sa až zvyšná cena nákupu platená v hotovosti, čiže  48,33 – 7,66 = 40,68 €, a to matematicky nahor, na 40,70 €.
Kupujúci doplatí v hotovosti 40,70 €.
Výsledná cena nákupu po zaokrúhlení bude 48,36 €.

Príklad 3  – kombinácia platby v hotovosti a platobnou kartou:

a)
Výsledná cena    nákupu                                …. 48,32 €
Kupujúci chce zaplatiť v hotovosti 20 € a zvyšok platobnou kartou.
20 € sa odpočíta z výslednej hodnoty nákupu, t. j. 48,32 – 20 = 28,32 €.
Kupujúci doplatí 28,32 € platobnou kartou bez zaokrúhlenia.

b)
Výsledná cena    nákupu                                …. 48,32 €
Kupujúci chce zaplatiť v hotovosti 8,32 € a zvyšok platobnou kartou.
Kupujúci zaplatí 8,30 €  (8,32 € sa matematicky zaokrúhli nadol) a zvyšok 40,02 € doplatí platobnou kartou bez zaokrúhlenia.

Tabuľka s príkladmi zaokrúhľovania platených cien:

Platená cena v € pred zaokrúhlením

 

Platená cena v € po zaokrúhlení

Poznámka

0,01

0,05

Cena do 0,02 € vrátane, ktorá by sa matematicky zaokrúhlila na 0,00 €, sa zaokrúhli nahor, na 0,05 €.

0,02

0,05

Cena do 0,02 € vrátane, ktorá by sa matematicky zaokrúhlila na 0,00 €, sa zaokrúhli nahor, na 0,05 €.

0,03

0,05

Matematické zaokrúhlenie.

0,04

0,05

Matematické zaokrúhlenie.

0,05

0,05

Cena sa nezaokrúhľuje.

0,06

0,05

Matematické zaokrúhlenie.

0,07

0,05

Matematické zaokrúhlenie.

0,08

0,10

Matematické zaokrúhlenie.

0,09

0,10

Matematické zaokrúhlenie.

0,10

0,10

Cena sa nezaokrúhľuje.

0,11

0,10

Matematické zaokrúhlenie.

0,12

0,10

Matematické zaokrúhlenie.

0,13

0,15

Matematické zaokrúhlenie.

0,14

0,15

Matematické zaokrúhlenie.

0,15

0,15

Cena sa nezaokrúhľuje.

0,16

0,15

Matematické zaokrúhlenie.

0,17

0,15

Matematické zaokrúhlenie.

0,18

0,20

Matematické zaokrúhlenie.

0,19

0,20

Matematické zaokrúhlenie.

0,20

0,20

Suma sa nezaokrúhľuje.

0,21

0,20

Matematické zaokrúhlenie.

0,22

0,20

Matematické zaokrúhlenie.

0,23

0,25

Matematické zaokrúhlenie.

0,24

0,25

Matematické zaokrúhlenie.

0,25

0,25

Cena sa nezaokrúhľuje.

0,26

0,25

Matematické zaokrúhlenie.

0,27

0,25

Matematické zaokrúhlenie.

0,28

0,30

Matematické zaokrúhlenie.

0,29

0,30

Matematické zaokrúhlenie.

0,30

0,30

Cena sa nezaokrúhľuje.

0,31

0,30

Matematické zaokrúhlenie.

0,32

0,30

Matematické zaokrúhlenie.

0,95

0,95

Cena sa nezaokrúhľuje.

0,96

0,95

Matematické zaokrúhlenie.

0,97

0,95

Matematické zaokrúhlenie.

0,98

1

Matematické zaokrúhlenie.

0,99

1

Matematické zaokrúhlenie.

1

1

Cena sa nezaokrúhľuje.

1,01

1

Matematické zaokrúhlenie.

1,02

1

Matematické zaokrúhlenie.

1,03

1,05

Matematické zaokrúhlenie.

Pripravili sme pre vás upgrade v súlade s legislatívou platnou od 1. 7. 2022

Finančná správa pripravila aktualizáciu VRP, o ktorej vás budeme aktuálne informovať.