Finančná správa na svojom webe informuje, že z dôvodu vypršania platnosti certifikácie pre operačný systém Android nebude od 17. marca 2022 platná doteraz publikovaná verzia aplikácie VRP. Z tohto dôvodu je nutné na uvedených zariadeniach vykonať reinštaláciu aplikácie VRP. Bez danej reinštalácie nebude možné od 17.3.2022 zariadenie riadne používať.

Upozorňujeme, že zariadenia FiskalPRO A8 VRP a FiskalPRO N3 VRP nie je možné aktualizovať cez Google Play, keďže zariadenia FiskalPRO používajú zabezpečený OS Secure Android.

Pre zariadenie FiskalPRO A8 VRP sa aktualizácia vykoná automaticky na prelome dní z pondelka 14.3. na utorok 15.3.2022 (dnes v noci). Z tohto dôvodu je nutné zabezpečiť, aby bolo zariadenie zapnuté (na zariadeniach sa automaticky vykoná deinštalácia súčasnej a inštalácia novej verzie aplikácie VRP). Ak by k tejto aktualizácii nedošlo automaticky, kliknite na záložky APP STORE v hlavnom menu vyberte aplikáciu VRP a nainštalujte ju.

Pre zariadenie FiskalPRO N3 VRP sa aktualizácia musí vykonať manuálne. Odporúčame Vám kontaktovať našu technickú podporu alebo Vášho najbližšieho autorizovaného servisného partnera.

V prípade otázok sa môžete obrátiť na servisnú podporu
e-mailom na: servis@fiskalpro.sk
alebo telefonicky: 02 2057 0276
V pracovných dňoch Po – Pia 9:00 – 16:00 hod.

Pripravili sme pre vás upgrade v súlade s legislatívou platnou od 1. 7. 2022

Finančná správa pripravila aktualizáciu VRP, o ktorej vás budeme aktuálne informovať.