Je povinné aktualizovať software v registračnej pokladnici kvôli zaokrúhľovaniu?

Odpoveď je jednoznačná – ÁNO

pretože túto povinnosť priamo ukladá zákon (č. 457/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov) a týka sa všetkých registračných pokladníc na Slovensku.

Táto novela zákona definuje povinnosť zaokrúhľovať výslednú sumu za celý nákup účtovaný na jednom pokladničnom doklade pri platbe v hotovosti na celých 5 centov. Spôsoby zaokrúhľovanie si môžete prečítať v tomto článku.

Na splnenie týchto legislatívnych podmienok je potrebné, aby ste mali v zariadeniach aktualizovaný upgrade zaokrúhľovania najneskôr do štvrtka 30. júna 2022, aby ste ich mohli od piatka 1. júla používať v súlade s platnou legislatívou.

Zavedenie zaokrúhľovania si vyžaduje úpravu pokladničných riešení, pretože údaj o zaokrúhľovaní musí byť uvedený aj na pokladničnom doklade. V dôsledku toho je potrebná aktualizácia PPEKK eKasa zariadení, ako aj pokladničného softvéru. Bez tejto aktualizácie nie je možné zabezpečiť na zariadeniach korektné zaokrúhľovanie a tak podnikateľ riskuje udelenie pokuty za používanie zariadenia v rozpore s platnou legislatívou.

Prečítajte si aj naše ďalšie články!

VRP 2 a zaokrúhľovanie

Je povinné aktualizovať software v registračnej pokladnici kvôli zaokrúhľovaniu? 9. júna 2022 Posted by: prosimsi Categories: Aktuality, Zaokrúhľovanie Nekomentované Ako postupovať: Ak si podnikatelia nastavia

Čítať viac »

Pripravili sme pre vás upgrade v súlade s legislatívou platnou od 1. 7. 2022

Finančná správa pripravila aktualizáciu VRP, o ktorej vás budeme aktuálne informovať.